חבורת הזמר גלרון כפר סבא | Galron Kfar Saba
09-7649088